• 8000 ຕາແມັດ
  • 7 ເຄື່ອງຫລໍ່ຕາຍ
  • 7 ເຄື່ອງ CNC
  • 2 ສາຍຂີ້ຝຸ່ນ